game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Chi tiết phiên bản cập nhật 3.5 đầu tháng 4/2013

Dưới đây là các thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật 3.05 của Liên Minh Huyền Thoại.

2013-04-01 03:30:00

Chi tiết phiên bản cập nhật 3.4 cuối tháng 3/2013

Dưới đây là những chi tiết về bản cập nhật 3.4 của Liên Minh Huyền Thoại.

2013-03-21 11:37:00

Chi tiết phiên bản cập nhật 3.03 đầu tháng 3/2013

Hội Đồng Liên Minh mang đến cho các Anh Hùng chi tiết đầy đủ của bản cập nhật 3.03 sắp tới.

2013-03-05 11:23:00

Chi tiết phiên bản cập nhật 3.02 cuối tháng 2/2013

Liên Minh Huyền Thoại xin được thông báo tới các Anh hùng về chi tiết phiên bản cập nhật 3.02 vào cuối tháng 2 năm 2013.

2013-02-19 08:25:00

Chi tiết phiên bản cập nhật Hệ Thống Nhóm Giải đầu tháng 2

Hệ Thống Nhóm Giải mới đã được cập nhật cho chế độ đấu xếp hạng.

2013-02-06 10:57:00