Thứ ánh sáng này làm ta đau đầu! Cứ chỉ cho ta cái nào cần làm nổ tung đi.

Biểu tượng Shiro

10 RP

Biểu tượng Kuro

10 RP

  Ta sẽ bảo vệ ánh sáng đến hơi thở cuối cùng.

Biểu tượng Quyền Trượng Hào Quang

10 RP

  Ánh sáng gửi lời chào, bạn an toàn cùng chúng tôi.

Biểu tượng Pix

10 RP

  Tôi là một người lính, không phải đấng cứu thế. Giờ tránh ra đi — tôi có việc phải làm.

Biểu tượng Búa Ánh Sáng

10 RP

  Một Vệ Binh có thể ngã xuống, nhưng tinh thần của họ không bao giờ phai nhạt..

Biểu tượng Gió Tây

10 RP

Được mở đến hết ngày 21/10

Biểu tượng Dấu Ấn Vệ Binh Tinh Tú

Hoàn thành bài khảo sát Vệ Binh Tinh Tú để mở khóa biểu tượng.

Mẫu mắt Vệ Binh Tinh Tú

65 RP

Đến hết ngày 19/10

Biểu tượng Vệ Binh Tinh Tú

10 RP hoặc 1500 IP

Đến hết ngày 19/10

Giá: 1375 RP (1486 RP nếu chưa có tướng) - Lux Vệ Binh Tinh Tú sẽ cùng góp mặt cùng những người đồng đội

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Poppy Vệ Binh Tinh Tú

Lulu Vệ Binh Tinh Tú

Jinx

30 RP

Janna

20 RP

Poppy

1 RP

Lulu

30 RP

Biểu tượng Vệ Binh Tinh Tú

5 RP

Mẫu mắt Vệ Binh Tinh Tú

40 RP

Đến hết ngày 19/10

86 RP

Biểu tượng Búa Ánh Sáng

Biểu tượng Quyền Trượng Hào Quang

Biểu tượng Pix

Biểu tượng Gió Tây

Biểu tượng Shiro

Biểu tượng Kuro

Biểu tượng Vệ Binh Tinh Tú

7 RP

Mẫu mắt Vệ Binh Tinh Tú

37 RP

Bình Luận