ĐA SẮC

20 RP MỖI MÀU
Các gói dưới đây sẽ được giảm giá từ 10/11 - 12/11, có thay đổi tùy theo số lượng vật phẩm đã sở hữu trước đó
Sau đó, giá của các gói sẽ trở lại bình thường

GÓI ĐA SẮC RENGAR MÁY MÓC

334 RP
383 RP nếu chưa có tướng

GÓI ĐA SẮC AATROX MÁY MÓC

90 RP
139 RP nếu chưa có tướng

GÓI ĐA SẮC KHA'ZIX MÁY MÓC

156 RP
205 RP nếu chưa có tướng

GÓI MÁY MÓC 2017

649 RP
854 RP nếu chưa có tướng

RENGAR MÁY MÓC
SION NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
KHA'ZIX MÁY MÓC
AATROX MÁY MÓC
MALPHITE MÁY MÓC