THỜI GIAN CÓ HẠN
SIÊU PHẨM: TRUY LÙNG
23/11 - 05/12
Trong những vùng sâu tăm tối của thành phố, bạn có thể là thợ săn, cũng có thể là con mồi. Kiếm báu vật đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ, và xóa sổ mục tiêu trong chế độ sinh tử đấu 3v3 mới: Thợ Săn Thành Phố.
NỘI DUNG MỚI:
TRANG PHỤC
CHẾ ĐỘ: THỢ SĂN THÀNH PHỐ
CHẾ TẠO BÁU VẬT
BIỂU TƯỢNG
KHUNG TẢI TRẬN
BIỂU CẢM SỰ KIỆN
TRANG PHỤC
SIÊU PHẨM: VAYNE | 599 RP
SIÊU PHẨM: Vayne báo thù thành phố từ dưới đáy trở lên, và cô còn vô số câu chuyện để kể.
SIÊU PHẨM: VI | 369 RP
Ở những khu sâu tăm tối của thành phố, nhiều kẻ dường như đã quên mất bàn tay của luật pháp. SIÊU PHẨM: Vi và bộ găng nâng cấp của cô rất vui lòng được thụi vào ký ức của chúng.
SIÊU PHẨM: JHIN | 396 RP
SIÊU PHẨM: Jhin rình rập nạn nhân cùng cơn điên loạn lớn lên không ngừng - một cơn đói không thể thỏa mãn.
SIÊU PHẨM: VAYNE
SIÊU PHẨM: VI
SIÊU PHẨM: JHIN
NHIỆM VỤ & BÁU VẬT
Thắng một trận ghép đội để lấy được Biểu tượng SIÊU PHẨM: Truy Lùng và mở khóa ba chuỗi nhiệm vụ. Chế tạo kỉ vật từ nhiệm vụ thành Viên SIÊU PHẨM, mảnh chìa khóa, tinh hoa, biểu tượng anh hùng và khung tải trận. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ để mở khóa biểu cảm SIÊU PHẨM: Truy Lùng.
CHẾ ĐỘ: THỢ SĂN THÀNH PHỐ
SINH TỬ ĐẤU 3v3
ĐÓNG LẠI LÚC 14:59 05/12/2017
Truy đuổi kẻ thù trên nóc của Thành Phố SIÊU PHẨM, một cơ sở lưu trữ và xử lý nâng cấp nằm sâu trong khu Hạ Trung Tâm.
Một lần hạ gục được 1 điểm. Một lần hạ gục khi đang đột phá được 5 điểm. Đội đầu tiên được 50 điểm giành chiến thắng.
TRANG PHỤC SIÊU PHẨM KHÁC
SIÊU PHẨM: ASHE
SIÊU PHẨM: YI
SIÊU PHẨM: EKKO
SIÊU PHẨM: KATARINA
SIÊU PHẨM: FIORA
SIÊU PHẨM: LUCIAN
SIÊU PHẨM: ZED
SIÊU PHẨM: YASUO