game lien minh huyen thoai

Các bài liên quan

Bảo trì máy chủ ngày 11/11/2014 - Cập nhật phiên bản 4.19

Hội đồng Liên Minh xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại

2014-11-10 09:24:42