game lien minh huyen thoai

Các bài liên quan

Thay đổi cơ cấu giải thưởng Gcafe Cup từ tháng 2/2015

Từ tháng 2/2015, cơ cấu giải thưởng giải đấu Gcafe Cup sẽ có một chút thay đổi để phù hợp hơn với giải đấu.

2015-02-02 10:49:03

Áp dụng đăng ký Intel Gcafe Cup tai giaidau.vn phạm vi toàn quốc

Từ tháng 1/2015, chuyên trang giaidau.vn sẽ là kênh đăng kí chính thức và duy nhất của giải đấu phong trào Intel Gcafe Cup

2014-12-17 09:22:03