game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.10 vào 03:00 - thứ Năm - 13/05/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-05-12 12:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.9 vào 03:00 - thứ Năm - 29/04/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-04-28 12:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.8 vào 03:00 - thứ Năm - 15/04/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-04-14 12:00:00

Bảo trì hệ thống máy chủ vào 05:00 thứ Năm, 08/04/2021

Bảo trì hệ thống máy chủ vào ngày mai nhé các bạn.

2021-04-08 17:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.7 vào 03:00 - thứ Năm - 01/04/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-03-31 12:00:00