game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.4 vào 04:00 - thứ Ba - 23/02/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-02-22 12:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.3 vào 04:00 - thứ Năm - 04/02/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-02-03 16:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.2 vào 04:00 - thứ Ba - 26/01/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-01-25 12:00:00

Bảo trì hệ thống máy chủ vào 06:00 thứ Năm, 14/01/2021

Bảo trì hệ thống máy chủ vào ngày mai nhé các bạn.

2021-01-13 12:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.1 vào 04:00 - thứ Năm - 07/01/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-01-06 12:00:00