game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Bảo trì hệ thống máy chủ vào 02:30 thứ Năm, 24/09/2020

Bảo trì hệ thống máy chủ vào ngày mai nhé các bạn.

2020-09-23 12:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 10.19 vào 03:00 - thứ Năm - 17/09/2020

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2020-09-16 16:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 10.18 vào 03:00 - thứ Năm - 03/09/2020

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2020-09-02 16:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 10.16 vào 03:00 - thứ Năm - 06/08/2020

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2020-08-05 16:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 10.15 vào 03:00 - thứ Năm - 23/07/2020

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2020-07-22 16:00:00