game lien minh huyen thoai

Bảo trì hệ thống dịch vụ của máy chủ LMHT vào 04:55 giờ ngày 21/06/2018

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 20 Tháng 6 2018

Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đúng giờ nào các bạn!

Annie Splash 10

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào lúc 04:55 sáng ngày 21/06/2018. Máy chủ sẽ được đóng cho tới 09:30, vì vậy, các bạn hãy sắp xếp thời gian cho hợp lý! 

Lưu ý, sau khi bảo trì xong, sẽ không có bản vá bất kì nào đi kèm!

Lịch trình bảo trì:

  • 03:30 - Đóng chế độ xếp hạng
  • 04:55 - Đóng máy chủ và tiến hành bảo trì
  • 09:30 - Mở lại máy chủ


Chuyên mục: Thông Báo