game lien minh huyen thoai

Bảo trì máy chủ 3 giờ sáng ngày 12/4/2013 - Cập nhật phiên bản cân bằng 3.5

Viết bởi trungtd47
Được đăng ngày 11 Tháng 4 2013

Để cập nhật phiên bản cân bằng 3.5, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại sẽ bảo trì bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 12/4/2013.

Thời gian bảo trì sẽ bắt đầu từ 3 giờ sáng, và dự kiến kéo dài tới 11 giờ trưa ngày 12/4/2013. Hệ thống Đấu Xếp Hạng sẽ được đóng vào lúc 1 giờ 30 sáng cùng ngày.

Trong thời gian bảo trì, các Anh hùng sẽ bị thoát khỏi trò chơi cũng như không thể kết nối tới máy chủ. Lần này, chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản cân bằng 3.5, làm lại một số yếu tố và chỉnh sửa lại hình ảnh.

Mong các bạn nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.Chuyên mục: Thông Báo