game lien minh huyen thoai

Hoàn tác trang phục lỗi trong sự kiện Chiến Binh Hồ Quang

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 22 Tháng 3 2019

Trang phục Corki Trượt Băng và Riven Quán Quân 2012 sẽ bị loại bỏ khỏi sự kiện

Chào các Anh Hùng,

Vì một lỗi xuất hiện, chiến sĩ Corki Trượt Băng cùng nhà Quán Quân Riven 2012 đã tình cờ rơi vào trong cuộc chiến của Hồ Quang Thần thông qua gói Sức Mạnh Hồ Quang. Họ đã an toàn thoát khỏi cuộc chiến nhưng vẫn còn trong bộ sưu tập của một số Anh Hùng. Để đảm bảo tính công bằng, chúng tôi sẽ hoàn tác 2 trang phục trên từ các Anh Hùng có được thông qua giao dịch Sức Mạnh Hồ Quang.

Đối với tài khoản bị hoàn tác, Anh Hùng sẽ nhận được Trang Phục Kỳ Bí từ NPH (hoặc 1 Rương Tuyệt Phẩm và Chìa Khóa nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục bán trong Cửa Hàng). Thời gian dự kiến hoàn tác và trao lại phần thưởng là 00:00 ngày 23/03/2019.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố này.Chuyên mục: Thông Báo