game lien minh huyen thoai

Sửa lỗi thời gian SIÊU điểm danh, nhận tặng PHẨM

Viết bởi Huu Vuong "Valeri"
Được đăng ngày 02 Tháng 8 2019

Thao tác trên máy tính sẽ giúp bạn sửa lỗi nhận quà từ sự kiện Điểm Danh.

 

Lỗi điểm danh sự kiện chủ yếu xảy ra dựa trên thời gian ở máy tính bạn đang dùng đã bị sai lệch. Vui lòng chú ý giờ phút và ngày, tháng, năm lẫn múi giờ trên máy để không gặp lỗi sự kiện.

Để chỉnh sửa ngày giờ, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 Chuyên mục: Thông Báo