game lien minh huyen thoai

Tạm dừng hỗ trợ tài khoản từ 15 giờ ngày 14/6

Viết bởi minhminh55
Được đăng ngày 14 Tháng 6 2016

Chúng tôi sẽ tạm ngưng hỗ trợ tài khoản từ 15 giờ ngày 14/6

Viktor Splash 2

Để có một vài thay đổi cần thiết và chỉnh sửa những chức năng hiện nay, chúng tôi sẽ tạm ngưng việc hỗ trợ khách hàng từ thời điểm 15 giờ chiều ngày 14/6.

Chúng tôi sẽ thông báo lại ngay khi hoạt động hỗ trợ được tiếp tục.Chuyên mục: Thông Báo