game lien minh huyen thoai

Thay đổi mới trong hệ thống trang phục Hàng Hiệu

Viết bởi GM Valeri
Được đăng ngày 14 Tháng 1 2019

Ra mắt điểm Hàng Hiệu và một số thay đổi cho dòng trang phục Hàng Hiệu.

Kể từ bản 9.1, chúng tôi sẽ ra mắt hệ thống điểm Hàng Hiệu cùng với nhiều loại trang phục Hàng Hiệu sẽ tồn tại trong Cửa Hàng đến cuối năm.

Đội ngũ thiết kế Trang phục của Riot Games đang có khá nhiều ý tưởng mới cho dòng Hàng Hiệu. Theo đó, tính từ lúc ra mắt Aatrox Huyết Nguyệt, chúng tôi sẽ thay đổi cách ra mắt dòng trang phục này thông qua điểm Hàng Hiệu và không thể mở được bằng cách ghép từ Báu Vật Hextech. Các trang phục mới sẽ được thêm vào hệ thống điểm để có thể đổi trong suốt năm. Sau đó, chúng sẽ đóng lại và được thay thế bằng những trang phục của năm mới.

Ngoài ra, kể từ 15:00 ngày 14/01/2019, 2 trang phục K/DA cũ sẽ không còn có thể mở khóa bằng cách ghép 3 trang phục trong Báu Vật Hextech cũng như đổi bằng điểm Hàng Hiệu nữa. 2 trang phục này sẽ có sự kiện và khuyến mãi tương ứng trong tương lai.Chuyên mục: Thông Báo