game lien minh huyen thoai

Thông báo bảo trì hệ thống Garena PC sáng ngày 04/12/2018

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 03 Tháng 12 2018

Bắt đầu từ 04:00 đến 05:00 giờ sáng ngày 04/12/2018.

Heimerdinger_OriginalSkin.jpg - 172.74 kb

Hệ thống đăng nhập của Garena PC sẽ tạm đóng để bảo trì nâng cấp hệ thống. Nếu các bạn đã đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại trước thời gian bảo trì, vẫn sẽ hoạt động trong trò chơi bình thường, tuy nhiên nếu thoát khỏi trò chơi thì sẽ không đăng nhập lại được cho tới khi bảo trì kết thúc.

Các bạn hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để có thể quay lại Liên Minh Huyền Thoại khi bảo trì hoàn tất nhé.Chuyên mục: Thông Báo