game lien minh huyen thoai

Thông báo về việc trao tặng Phần thưởng Thách Đấu 2018

Viết bởi GM Valeri
Được đăng ngày 13 Tháng 3 2019

Phần thưởng Thách Đấu 2018 sẽ nhanh chóng được gửi đến địa chỉ mà bạn đã đăng ký.

 

Sau khi mở dài thời gian đăng ký, Hội đồng đã tổng kết danh sách điền thông tin nhận thưởng Thách Đấu 2018 vào ngày 28/02/2019. Theo đó, chúng tôi đang phân loại các khu vực chuyển quà và sẽ gửi đi đến tận địa chỉ mà các bạn đã đăng ký.

Vui lòng giữ liên lạc với đúng thông tin đã điền và xem lại các lưu ý sau:

  • Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể sẽ nhận quà được trong vòng 7 ngày kể từ ngày chuyển phát, 14/03/2019.
  • Các khu vực khác sẽ có thể nhận quà được sau 7-15 ngày kể từ ngày chuyển phát, 14/03/2019.
  • Phần thưởng 2018 sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ 1 của bạn. Hình thức nhận trực tiếp tại văn phòng sẽ không được áp dụng trong cho quà Thách đấu 2018. Chúng tôi sẽ có thông báo ngay khi bắt đầu gửi quà.
  • Số điện thoại là thông tin liên lạc và CMND là cơ sở xác minh khi có tranh chấp quà. Người chơi có trách nhiệm giữ liên lạc để nhận quà đúng theo thông tin đã điền trước đó. Trong trường hợp không thể liên lạc, cấp độ ưu tiên hàng đầu sẽ là giao quà đúng địa chỉ 1 đã được cung cấp. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc quà vì lý do không liên lạc được hoặc có người nhận thay tại địa chỉ đã điền.
  • Phí gửi quà sẽ được thanh toán bởi Hội đồng trong lần đầu chuyển phát.
  • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Hội đồng Liên Minh sẽ là quyết định cuối cùng.

 

 Chuyên mục: Thông Báo