game lien minh huyen thoai

Thu hồi trang phục không hợp lệ từ sự kiện Kho Báu True Damage

Viết bởi GM Valeri
Được đăng ngày 20 Tháng 11 2019

Các trang phục True Damage nhận được từ lỗi sự kiện Kho Báu sẽ bị thu hồi.

 

Với một lỗi từ sự kiện Kho Báu True Damage gần đây, một số người chơi đã có thể nhận được trang phục mà không mất RP. Chúng tôi rất tiếc về sự cố ngoài ý muốn này và đã tìm ra biện pháp khắc phục lỗi trên trong các sự kiện tiếp theo.

Để đảm bảo tính công bằng đối với những người tham gia sự kiện, Hội đồng Liên Minh sẽ thu hồi các trang phục này trong ngày 20/11/2019.

Chân thành cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của các Anh hùng trong sự kiện vừa qua.

- Hội đồng Liên Minh -Chuyên mục: Thông Báo