game lien minh huyen thoai

Trao thưởng kỷ niệm chế độ Khu Rừng Quỷ Dị

Viết bởi GM Valeri
Được đăng ngày 05 Tháng 12 2019

Những người chơi đủ trận ở chế độ Khu Rừng Quỷ Dị sẽ nhận được phần thưởng kỷ niệm.

 

 

Như ở thông báo trước, những người chơi đủ số trận ở chế độ Khu Rừng Quỷ Dị sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Thời gian tính số trận được tính từ lúc tài khoản mới tạo đến khi chế độ này đóng lại.

  • Đã từng chơi 10 trận sẽ nhận được biểu tượng đặc biệt
  • Đã từng chơi 50 trận sẽ nhận được biểu tượng + biểu cảm đặc biệt
  • Đã từng chơi 100 trận sẽ nhận được biểu tượng + biểu cảm đặc biệt + biểu tượng giới hạn

Xin lưu ý, phần thưởng sẽ được trao trong bản 9.24.

 Chuyên mục: Thông Báo