ngày giờ phút

Các hung thần sắp trỗi dậy tàn phá thế giới. Để bảo vệ hành tinh này, chúng ta phải hành động trước. Hãy ra tay Thu Phục Hung Thần để hướng họ tới mục đích tốt đẹp hơn!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quy đổi Sò thành RP đạt đến mốc tương ứng, bạn sẽ nhận ngay những trang phục độc đáo, đặc biệt là nhóm trang phục Hung Thần chỉ có thể sở hữu được thông qua sự kiện này.

Thời gian: Từ 12:00 ngày 18/11 đến hết ngày 27/11/2016