game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Refresh tinh thần cùng sự kiện chào mừng ngày 30/04 - 01/05

Dịp nghỉ lễ này, Liên Minh Huyền Thoại có gì?

2017-04-28 05:05:08

Thưở chưa dậy thì của ảnh nền

Cùng tìm hiểu về thiên tài đứng sau mỗi ảnh nền.

2017-04-28 08:23:00

/dev: Sự tiến hóa của tộc Vastaya

Chính xác thì Vastaya là gì?

2017-04-27 06:38:18

Nhật ký phát triển: Kiến tạo Runeterra

Công cuộc xây dựng Runeterra của Riot đã phát triển như thế nào?

2017-04-27 05:26:46

Một phát hiện mới: Tộc vastaya!

Hành trình khám phá này tiết lộ thêm gì về vùng đất mầu nhiệm và diệu kỳ nhất, Ionia?

2017-04-26 08:00:00