game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Cán Cân Công Lí tiến hành đợt xử phạt thứ bảy vào tháng 3/2014

Hội đồng Liên Minh xin công bố đợt xử phạt trong tháng 3/2014 của hệ thống Cán Cân Công Lý.

2014-03-25 09:30:00

Heimerdinger, Nhà Phát Minh Lỗi Lạc được nâng cấp hình ảnh

Nhà Phát Minh Lỗi Lạc sẽ trở lại với rất nhiều thay đổi mới mẻ.

2014-03-25 07:00:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 84

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 84

2014-03-25 04:50:00

Bảo trì máy chủ ngày 25/3/2014 - Cập nhật và tải trước phiên bản 4.4

Hội đồng Liên Minh xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại

2014-03-24 08:30:00

Những thay đổi dự kiến đối với Ngọc Bổ Trợ trong phiên bản 4.5

Hội đồng Liên Minh thông báo tới các bạn một chút thay đổi nhỏ trong hệ thống Ngọc Bổ Trợ.

2014-03-24 04:23:00