game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Varus Đặc Vụ Bắc Cực đã vào vị trí

Chỉ một mũi tên - đó là tất cả những gì Varus Đặc Vụ Bắc Cực cần có lúc này.

2014-03-24 04:00:00

Chi tiết phiên bản cập nhật 4.4

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật 4.4

2014-03-24 03:40:00

Những thay đổi mới nhất về Hộp Quà Bí Ẩn

Hỡi các Anh hùng, Hội đồng Liên Minh thông báo đến các bạn thông tin mới nhất về chức năng tặng Hộp Quà Bí Ẩn

2014-03-22 06:50:00

Dự kiến xếp hàng chờ khi đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại

Các anh hùng vui lòng kiên nhẫn xếp hàng chờ khi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại vào khung giờ cao điểm.

2014-03-21 06:22:28

Nhật kí thiết kế: Làm lại tướng Xerath

Trong nhật kí thiết kế đầu tiên, chúng tôi sẽ nói rõ về việc làm lại tướng Xerath.

2014-03-21 06:41:00