game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra ở khắp nơi

Một làn sóng tội ác đang ập đến thành phố Piltover

2013-09-26 04:00:00

Thông báo bảo trì máy chủ sáng ngày 27/9/2013

Máy chủ Liên Minh Huyền Thoại sẽ bảo trì từ lúc 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 27/9/2013

2013-09-26 03:48:00

Hướng dẫn sử dụng "Cửa Hàng" trong Liên Minh Huyền Thoại

Để giúp các Anh hùng dễ dàng sử dụng cửa hàng mua các vật phẩm yêu thích, Hội đồng Liên Minh xin cung cấp một số hướng dẫn cơ bản

2013-09-26 03:00:11

Điều chỉnh giá bán IP và RP của một số vị tướng tháng 9/2013

Hội đồng Liên Minh sẽ điều chỉnh giá bán IP và RP của một số vị tướng đã ra mắt lâu ngày

2013-09-23 03:36:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 58

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 58

2013-09-23 03:17:00