game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Thông tin về chế độ So Tài và bản đồ Ngục Dung Nham

Chúng tôi muốn chia sẻ một số thông tin với các Anh hùng về các nội dung mới này.

2014-01-14 08:40:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 74

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 74

2014-01-13 05:25:00

Công bố đợt cấm thứ tư của hệ thống Cán Cân Công Lí

Xin chào các Anh hùng, Hội đồng thông báo đợt cấm tiếp theo của hệ thống Cán Cân Công Lí.

2014-01-07 05:46:06

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 73

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 73

2014-01-06 07:20:17

Lễ Hội Tuyết Rơi 2013 kết thúc

Các sự kiện Giáng sinh hết ngày 6/1/2014 sẽ chính thức khép lại

2014-01-06 03:50:30