game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Chi tiết phiên bản cập nhật 3.13

Những thay đổi mới nhất về tướng, danh sách bạn bè, và còn nhiều hơn nữa sẽ đến trong bản cập nhật 3.13

2013-11-03 04:44:00

Đã có thể tải trước phiên bản cập nhật 3.13 ngày 4/11/2013

Các Anh hùng có thể tải ngay phiên bản 3.13 từ bây giờ NHƯNG TUYỆT ĐỐI không được cài đè lên thư mục đang chơi hiện tại mà hãy chờ cho đến khi bảo trì kết thúc

2013-11-03 04:22:00

Bảo trì máy chủ 4 giờ sáng ngày 4/11/2013 - Cập nhật phiên bản 3.13

Hội đồng Liên Minh xin được thông báo về thời gian bảo trì của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại

2013-11-03 04:14:00

Đợt xử phạt thứ hai của hệ thống tố cáo mới - Cán Cân Công Lí

Hệ thống tố cáo Cán Cân Công Lí đã thực hiện hiệu quả khi 74% người chơi bị cảnh cáo đợt 1 đã cải tà quy chính

2013-11-01 04:11:00

Giới thiệu rừng mới của tiền mùa giải thứ 4

Rừng của Chiến Trường Công Lí sẽ có nhiều thay đổi trong giai đoạn tiền mùa giải tới

2013-11-01 03:10:00