game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Cập nhật sửa lỗi phiên bản 8.18 hotfix#1 vào 11:40, ngày 13/09/2018

Cập nhật sửa lỗi ngay trong ngày nhé các bạn

2018-09-13 04:21:42

Tìm hiểu sự kiện: Phi Đội Không Gian

Vũ trụ thật là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.

2018-09-09 02:06:03

Tìm hiểu chế độ Thám Hiểm: Hành Trình Bất Tận

Tóm tắt về nhân vật, kẻ địch, hiểm họa và nhiều thứ khác trong chế độ chơi mới.

2018-09-09 07:01:10

Chi tiết phiên bản cập nhật 8.18

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật 8.18

2018-09-12 11:04:15

Bảo trì máy chủ 13/09/2018 - Cập nhật phiên bản 8.18

Rất nhiều nội dung mới và thú vị có trong bản 8.18!

2018-09-12 10:54:40