game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Chi tiết phiên bản cập nhật 11.2

Tiếp tục cân bằng và Viego chính thức ra mắt!

2021-01-25 12:00:00

Chi tiết phiên bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 11.2

Các chỉnh sửa cân bằng cuối cùng trước khi Lễ Hội bắt đầu!

2021-01-25 12:00:00

Bảo trì cập nhật phiên bản 11.2 vào 04:00 - thứ Ba - 26/01/2021

Các nội dung mới của bản cập nhật sẽ lên sóng vào sáng ngày mai!

2021-01-25 12:00:00

Tìm hiểu chuyên sâu về quá trình thiết kế: Viego

...Hắc Diệt Đế Vương trở thành tướng rồi á?

2021-01-22 04:00:00

Viego, Hắc Diệt Đế Vương | Tiêu Điểm Tướng - Liên Minh Huyền Thoại

Vì người mình yêu, hắn có thể làm tất cả.

2021-01-22 04:00:00