game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Cao Bồi 2020

Địa Ngục và Thiên Đàng, tất cả sẽ đối mặt nhau.

2020-06-19 03:00:00

Cốt truyện: Cao Bồi

Cánh cổng giữa Thiên Đường và Địa Ngục, những con quỷ và cả thiên thần, tất cả đã chuẩn bị bắt đầu!

2020-06-17 18:00:00

Thần Hỏa mới, Hộp Thần Hỏa và nhiều thông tin nữa!

Hộp Thần Hỏa, và cả các cập nhật chuẩn bị ra mắt.

2020-06-16 22:00:00

Chi tiết phiên bản cập nhật 10.12

Cập nhật ngọc, địa hình, và cả... phép bổ trợ Tốc Hành!

2020-06-10 12:00:00

Thay đổi Ngọc & Phép Bổ Trợ | Cập Nhật 10.12

Ngọc cùng Phép Bổ Trợ cũng đã nhận kha khá những chỉnh sửa, ảnh hưởng tới lối chơi trong bản 10.12 này.

2020-06-16 12:00:00