game lien minh huyen thoai

Bảo trì nâng cấp hệ thống - 04:30 đến 07:00 ngày 22/02/2018

Viết bởi LR
Được đăng ngày 21 Tháng 2 2018

Để nâng cao chất lượng hệ thống, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì trong chốc lát.

heimer_hextech.jpg - 88.68 kb

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho dịch vụ Hextech, hệ thống Báu vật Hextech sẽ tiến hành bảo trì để chuyển dữ liệu vào ngày 22/02/2018.

Thời gian dự kiến: 04:30 – 07:00

Lưu ý: Trước thời gian bảo trì, chúng tôi sẽ đăng thông báo trong trò chơi về việc dịch vụ Báu vật Hextech sẽ không khả dụng. Các Anh hùng nên hoàn tất các thao tác dịch vụ trước thời gian bảo trì để tránh xảy ra lỗi.Chuyên mục: Tin Game