game lien minh huyen thoai

Chi tiết phiên bản cập nhật 10.3

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 07 Tháng 2 2020

Vàng và Kinh Nghiệm thay đổi đối với quái rừng, cùng với thay đổi lớn cho Akali.

Chào mọi người!

Đây là một phiên bản lớn. Nhìn vào đống sửa lỗi kìa. Xem họ làm gì với Akali kìa, tội nghiệp con bé của tôi. Xem rừng được tăng sức mạnh kìa. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi có một vài cập nhật hiệu ứng cho các vị tướng cổ xưa nhưng cũng không kém phần được ưa chuộng trong trò chơi

Đây là hành trình kì diệu cho các bạn nào muốn tìm chi tiết phiên bản cập nhật ĐTCL!

Cập Nhật Giữa Bản

Cân bằng Akali, Yuumi & Sửa lỗi Galio, Lucian - 07/02/2020

Akali

SÁT THƯƠNG E - PHÓNG PHI TIÊU 40/70/100/130/160 sát thương vật lý mỗi lần thi triển 50/85/120/155/190 sát thương vật lý mỗi lần thi triển
THỜI GIAN R - SÁT CHIÊU HOÀN HẢO 160/130/100 giây 120/90/60 giây
SÁT THƯƠNG R1 - SÁT CHIÊU HOÀN HẢO 85/150/215 sát thương vật lý 125/225/325 sát thương vật lý

Galio

SỬA LỖI Q - ĐÔI CÁNH CHIẾN TRẬN Hiệu ứng hình ảnh Q của Galio Địa Ngục không còn biến mất trước khi hết thời gian

Lucian

ĐIỀU CHỈNH SÁT THƯƠNG NỘI TẠI - XẠ THỦ ÁNH SÁNG Lỗi khiến cho sát thương chí mạng của Lucian điều chỉnh trên mục tiêu không phải lính là 1 thay vì 0.75 đã được sửa

Yuumi

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN Q - MŨI TÊN THƠ THẨN 40/65/90/115/140/165 40/70/100/130/160/190
SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA Q - MŨI TÊN THƠ THẨN 45/80/115/150/185/220 45/85/125/165/205/245

Tiêu Điểm Cập Nhật

Jinx Trùm Lừa Tình, Yuumi Thánh Thả Thính và True Damage Senna - Hàng Hiệu sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật này.

Tướng

Akali

Q tiêu hao tăng. W tốc độ di chuyển tăng nhưng giảm dần theo thời gian. R giờ sẽ là kĩ năng chọn mục tiêu, thay vì định hướng.


Q - Phi Đao Năm Cánh

TIÊU HAO 100/95/90/85/80 nội năng 120/115/110/105/100 nội năng

W - Bom Khói

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN TRONG BOM KHÓI 20/25/30/35/40% 30/35/40/45/50% giảm dần trong 2 giây khi bắt đầu dùng kĩ năng

R - Sát Chiêu Hoàn Hảo

LOẠI KĨ NĂNG R1 Định Hướng Chọn Mục Tiêu Tướng Địch
mớiTẦM SỬ DỤNG R1 675
KHOẢNG CÁCH LƯỚT R1 675-825 dựa trên khoảng cách với mục tiêu

Aphelios

Dấu ấn Q giờ không còn có khoảng cách kích hoạt vô hạn nữa.


Q - Súng Thiên Lý Calibrum

TẦM TẤN CÔNG MỤC TIÊU ĐÁNH DẤU Vô hạn 1800

Azir

Tăng năng lượng cơ bản. Tăng số lính từ R.


Chỉ Số Cơ Bản

NĂNG LƯỢNG 438 480

R - Phân Chia Thiên Hạ

ĐỘ DÀI BỨC TƯỜNG 5/6/7 lính khiên 6/7/8 lính khiên

Corki

Gói hàng được tăng tỉ lệ sát thương theo thời gian; tăng thời gian đốt; giờ sẽ có làm chậm.


W - Gói Hàng

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG THEO THỜI GIAN 0.375 sức mạnh công kích cộng thêm, 0.05 sức mạnh phép thuật 0.5 sức mạnh công kích cộng thêm, 0.06 sức mạnh phép thuật
THỜI GIAN ĐỐT 1 giây 1.5 giây
mớiBỒ CÂU ĐƯA THƯ Giờ sẽ làm chậm đối phương bị trúng chiêu và hất sang hai bên trong 1.5 giây

Diana

Năng lượng cơ bản giảm. Sát thương mỗi quả cầu của W giảm.


Chỉ Số Cơ Bản

NĂNG LƯỢNG 420 375

W - Thác Bạc

SÁT THƯƠNG MỖI CẦU 22/34/46/58/70 18/30/42/54/66

Ekko

Sát thương nội tại lên quái giảm.


Nội Tại - Động Cơ Z Cộng Hưởng

SÁT THƯƠNG CỘNG HƯỞNG 200% lên quái 150% lên quái

Ezreal

Tăng năng lượng theo cấp. Tăng tốc độ đánh theo cấp.


Chỉ Số Cơ Bản

NĂNG LƯỢNG THEO CẤP 42 50
TỐC ĐỘ ĐÁNH THEO CẤP 1.5% 2.5%

Galio

Thời gian lốc xoáy Q tồn tại và số lần gây sát thương tăng.


Q - Ngọn Gió Chiến Tranh

THỜI GIAN LỐC XOÁY 1.5 giây 2 giây
SỐ LẦN SÁT THƯƠNG LỐC XOÁY 3 4

Leona

W và E sát thương giảm.


W - Nhật Thực

SÁT THƯƠNG 60/100/140/180/220 60/95/130/165/200

E - Thiên Đỉnh Kiếm

SÁT THƯƠNG 60/100/140/180/220 50/90/130/170/210

Miss Fortune

Tốc độ đánh theo cấp giảm.


Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ ĐÁNH THEO CẤP 3% 2.25%

Rumble

Làm tròn tốc độ đánh. Lá chắn và tốc dộ cộng thêm của W giảm.


Chỉ Số Cơ Bản

GIÁP 30.88 31
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 61.036 61

W - Khiên Phế Liệu

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG THÊM 20/25/30/35/40% (30/37.5/45/52.5/60% khi cường hóa) 15/20/25/30/35% (22.5/30/37.5/45/52.5% khi cường hóa)
LÁ CHẮN 80/110/140/170/200 60/95/130/165/200

Sejuani

Giờ sẽ có tốc độ đánh cộng thêm ở cấp 1. Băng Giáp sẽ bị loại bỏ với tất cả loại quái.


Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ ĐÁNH CỘNG THÊM 0% at cấp 1 10% at cấp 1

Nội Tại - Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc

LOẠI BỎ BĂNG GIÁP Khi bị sát thương bởi tướng và quái khủng Khi bị sát thương bởi tướng và mọi loại quái

Senna

Thay đổi tỉ lệ rơi hồn ma. Nội tại trang bị Chiến Lợi Phẩm giờ sẽ bị tính là Senna kết liễu, làm giảm tỉ lệ rơi hồn. Sửa lỗi của E.

 


Nội Tại - Giải Thoát

 

TỈ LỆ RƠI LINH HỒN 20% đối với lính Senna không giết, 100% đối với xe 25% đối với lính Senna không giết, 1.67% đối với xe nếu Senna giết
mớiTỈ LỆ RƠI LINH HỒN (CHIẾN LỢI PHẨM) Lính bị giết bởi Chiến Lợi Phẩm (Nội Tại Khiên Cổ Vật và Giáp Thép) mà Senna nhận tiền cũng bị tính là bị giết bởi Senna, giảm tỉ lệ nhận hồn xuống 1.67%

E - Lời Nguyền Sương Đen

SỬA LỖI Linh hồn được ngụy trang bởi màn sương không còn trở nên tàng hình nếu Senna chết trong thời gian kĩ năng tác dụng.

Sett

Giảm máu hồi phục cơ bản. W hồi chiêu tăng; sát thương cơ bản giảm về sau.


Chỉ Số Cơ Bản

MÁU HỒI PHỤC 9.25 8

W - Cuồng Thú Quyền

HỒI CHIÊU 16/14/12/10/8 giây 18/16.5/15/13.5/12 giây
SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 90/125/160/195/230 90/120/150/180/210

Sona

Tốc độ di chuyển từ E giảm.


E - Bản Nhạc Tốc Độ

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN BẢN THÂN 25% (+0.04 mỗi 100 sức mạnh phép thuật) 20% (+0.03 mỗi 100 sức mạnh phép thuật)

Yuumi

Sát thương cường hóa Q giảm và giờ sẽ gây thêm sát thương theo số máu hiện tại; tiêu hao cố định. W không còn bị dính hồi chiêu khí bị câm lặng. Máu hồi cơ bản của E giảm, nhưng tỉ lệ sức mạnh phép thuật tăng.


Q - Mũi Tên Thơ Thẩn

SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA 50/95/140/185/230/275 (+0.4 sức mạnh phép thuật) 45/80/115/150/185/220 (+0.4 sức mạnh phép thuật) (+0.02-0.08 máu hiện tại của mục tiêu)
TIÊU HAO 85/90/95/100/105/110 năng lượng 90 năng lượng mọi cấp độ

W - Như Hình Với Bóng!

mới Câm lặng không còn bị tính là kĩ năng khống chế cứng khiến W bị 5 giây hồi chiêu

E - Tăng Động

HỒI MÁU 70/110/150/190/230 (+0.3 sức mạnh phép thuật) 70/94/118/142/166/190 (+0.4 sức mạnh phép thuật)

Quái Rừng

Sau tiền mùa giải 2019, chúng tôi đã giảm sức mạnh của vị trí đi rừng bằng cách giảm kinh nghiệm tăng tiến (họ sẽ nhận ít hơn tầm 40 kinh nghiệm mỗi phút). Giờ đây, chúng tôi trả lại khoảng một nửa lượng kinh nghiệm đó vào lại trang bị đi rừng, khiến người đi rừng khó tranh quái hơn. Hơn nữa, chúng tôi cũng đảm bảo rằng bãi Quái Đá tưởng thưởng xứng đáng hơn khi hạ, bởi đổi lại chúng tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng, chúng tôi cũng cố gắng giải quyết tình trạng dồn tài nguyên bằng cách giảm lượng vàng có được nhiều hơn nữa.

Nội Tại Duy Nhất - Thợ Săn Quái Vật

KINH NGHIỆM QUÁI LỚN 50 60
KINH NGHIỆM QUÁI LỚN ĐẦU TIÊN 165 150
GIẢM TIỀN GIẾT LÍNH 10 vàng ít hơn mỗi lính giết nếu hơn một nửa số tiền farm được của đến từ lính ; loại bỏ khi hoàn thành trang bị 13 vàng ít hơn mỗi lính giết nếu hơn một nửa số tiền farm được của đến từ lính; loại bỏ ở phút 14

Quái Đá

TỔNG KINH NGHIỆM 160 175
TỔNG VÀNG 125 135
KINH NGHIỆM QUÁI LỚN 55 37
KINH NGHIỆM QUÁI VỪA 15 18
KINH NGHIỆM QUÁI NHỎ 10 14
VÀNG QUÁI LỚN 65 42
VÀNG QUÁI VỪA 10 13
VÀNG QUÁI NHỎ 5 9

Bùa Xanh Và Bùa Đỏ

KINH NGHIỆM CƠ BẢN 115 110

Tăng Tiến Kinh Nghiệm Quái Rừng

Cấp Độ 4 1.025x 1.075x
Cấp Độ 5-6 1.1x 1.15x

Cập Nhật Hiệu Ứng và Âm Thanh

Annie

ĐÒN ĐÁNH CƠ BẢN Đường đạn và hiệu ứng trúng đòn mới
NỘI TẠI - HỎA CUỒNG Làm gọn hiển thị và thêm hiệu ứng trúng làm choáng
Q - HỎA CẦU Đường đạn và hiệu ứng trúng đòn mới; giờ sẽ có một hiệu ứng dùng chiêu nhỏ
W - THIÊU CHÁY Cập nhật phạm vi vùng lửa chính xác với độ rộng kĩ năng; thêm hiệu ứng trúng chiêu; hiệu ứng tầm kĩ năng dùng chiêu nhanh mới
E - KHIÊN LỬA Thêm và làm mới hiệu ứng khiên được dùng cho các kĩ năng giảm sát thương
R - TRIỆU HỒI: TIBBERS Hiệu ứng dùng chiêu mới hiển thị rõ độ rộng chiêu; Tibbers có hoạt ảnh đứng yên; thêm hiệu ứng lửa xung quanh Tibber để biểu thị tầm thiêu đốt.
HIỆU ỨNG ĐỨNG YÊN Làm mới hiệu ứng lửa
TẤT CẢ TRANG PHỤC Làm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định
ANNIE GÔ-TÍCH Màu mới
ANNIE XỨ SỞ THẦN TIÊN Thêm hiệu ứng kĩ năng, nhảy, và biến về
ANNIE BĂNG HỎA Màu mới
ANNIE KINH DỊ Màu mới cho hiệu ứng để phù hợp với trang phục
ANNIE GẤU TRÚC Làm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định
ANNIE CÔNG NGHỆ Chỉnh sửa tầm hiển thị W; Làm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định
ANNIE SIÊU NHÂN THIÊN HÀ Làm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định
ANNIE SINH NHẬT Đồng bộ với trang phục mặc định

Malphite

ĐÒN ĐÁNH CƠ BẢN Thêm uy lực và độ rộng của đòn đánh
NỘI TẠI - GIÁP HOA CƯƠNG Thêm hiệu ứng âm thanh kích hoạt và phá vỡ khiên
Q - MẢNH VỠ ĐỊA CHẤN Làm gọn và thêm hiệu ứng âm thanh khi tăng tốc
W - SẤM ĐỘNG Cập nhật hoạt ảnh, hiệu ứng mới cho đòn đánh W
E - DẬM ĐẤT Làm gọn
R - KHÔNG THỂ CẢN PHÁ Cập nhật những hiệu ứng mới khi dùng kĩ năng, hụt chiêu hoặc trúng chiêu
MỌI TRANG PHỤC Làm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định
MALPHITE BẮC CỰC Hiệu ứng W mới và thêm hiệu ứng khi hụt R
MALPHITE MÁY MÓC Kích hoạt nội tại tùy chỉnh; W mới và R hụt mới
IRONSIDE MALPHITE Kích hoạt nội tại tùy chỉnh; W mới
MALPHITE HỘ PHÁP KHÔNG GIAN Kích hoạt nội tại tùy chỉnh; W mới

Nautilus

ĐÒN ĐÁNH CƠ BẢN Đường đánh và hiệu ứng tác động mới
NỘI TẠI - MỎ NEO NGÀN CÂN Hiệu ứng trúng chiêu và trói chân mới
Q - PHÓNG MỎ NEO Đường đạn mới để hiển thị rõ độ rộng chiêu; Chỉnh sửa nhẹ hiệu ứng dùng chiêu nhanh để tương thích với đường đạn mới
W - CƠN GIẬN NGƯỜI KHỔNG LỒ Làm gọn với hiệu ứng lá chắn và hiệu ứng đốt máu mới; hiển thị độ rộng kĩ năng
E - THỦY TRIỀU DỮ DỘI Chỉnh sửa nhẹ
R - THỦY LÔI TẦM NHIỆT Chỉnh sửa độ lớn vụ nổ để hiển thị dộ rộng kĩ năng chính xác và thêm hiệu ứng mục tiêu mới
TẤT CẢ TRANG PHỤC Làm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định
NAUTILUS TÀU NGẦM Màu mới cho hiệu ứng
NAUTILUS BIỂN SÂU Màu mới cho hiệu ứng
NAUTILUS PHI HÀNH GIA àm gọn và đồng bộ với trang phục mặc định; Thêm hiệu ứng mới cho cả bộ kĩ năng với thiên thạch, sao và vũ trụ!

Cân Bằng ARAM

Giảm Sức Mạnh 10.3

Janna +10% Sát Thương Nhận Vào, -8% Lá Chắn +10% Sát Thương Nhận Vào, -10% Lá Chắn, -10% Hồi Máu
Maokai -12% Sát Thương & +12% Sát Thương Nhận Vào -15% Sát Thương & +12% Sát Thương Nhận Vào
Nami +5% Sát Thương Nhận Vào +5% Sát Thương Nhận Vào & -10% Hồi Máu
Singed Bình Thường -5% Sát Thương
Sylas +5% Sát Thương Bình Thường
Teemo -12% Sát Thương -10% Sát Thương & +5% Sát Thương Nhận Vào
Trundle Bình Thường -10% Hồi Máu
Ziggs -15% Sát Thương & +8% Sát Thương Nhận Vào -15% Sát Thương & +10% Sát Thương Nhận Vào

Tăng Sức Mạnh 10.3

Aatrox Bình Thường -5% Sát Thương Nhận Vào
Azir +5% Sát Thương +10% Sát Thương
Bard +8% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào +10% Sát Thương & -15% Sát Thương Nhận Vào
Elise +5% Sát Thương & -5% Sát Thương Nhận Vào +5% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào
Evelynn +15% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào +15% Sát Thương & -15% Sát Thương Nhận Vào
Jax Bình Thường -5% Sát Thương Nhận Vào
Kassadin Bình Thường -10% Sát Thương Nhận Vào
Leblanc +12% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào +15% Sát Thương & -15% Sát Thương Nhận Vào
Leona +5% Sát Thương Nhận Vào Bình Thường
Poppy Bình Thường -5% Sát Thương Nhận Vào
Qiyana +8% Sát Thương & -8% Sát Thương Nhận Vào +10% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào
Tryndamere +5% Sát Thương & -5% Sát Thương Nhận Vào +10% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào
Urgot -5% Sát Thương Bình Thường

Sửa Lỗi

 • Sửa lỗi hoạt ảnh kéo dài của Lee Sin Ma Sứ
 • Nội tại của Hoàng Quyền Vô Danh (Nâng Cấp Ornn) và Gươm Của Vua Vô Danh sẽ không cộng dồn được nữa.
 • R - Chuyển Dạng của Jayce sẽ nhận đúng 10% hồi chiêu khi có rồng gió
 • Hiệu ứng rồng lửa không còn có thể bị thấy trong vùng tối bởi đội đối thủ
 • Làm choáng của Nội Tại - Tuyết Tê Tái của Braum được giảm chính xác bởi kháng hiệu ứng
 • Nếu Sett chưa nângW - Cuồng Thú Quyền, E - Thử Thách Linh Hồn của Illaoi vẫn sẽ lấy hồn của hắn một cách chính xác
 • Âm thanh của SIÊU PHẨM: Jinx sẽ không còn lớn hơn các trang phục mặc định
 • R - Hủy Diệt Đấu Trường của Sett sẽ không thể bắt lấy Mordekaiser nếu hắn dùng R - Vương Quốc Tử Vong
 • Rengar Vệ Binh Sa Mạc: Hiển thị tầm kĩ năng của Nội Tại - Thú Săn Mồi Lẩn KhuấtR - Khao Khát Săn Mồi không còn chớp nháy khiến tầm hiển thị thay đổi đôi chút
 • Yuumi không còn bị kẹt luôn trong Vương Quốc Tử Vong nếu hắn dùng R - Vương Quốc Tử Vong đúng lúc nó W - Như Hình Với Bóng! về phía hắn đang được hồi sinh bởi R - Đảo Ngược Thời Gian của Zilean
 • E - Quả Cầu Ánh Sáng của Lux sẽ làm lộ diện trong bụi cỏ đúng tầm sát thương và làm chậm của nó
 • Tướng không còn có thể kích hoạt Quyền Năng Bất Diệt của Đá Vạn Năng vài lần trước khi đổi qua ngọc khác
 • Nội Tại - Ác Kiếm của Katarina không còn cho hai điểm Chinh Phục với mỗi mục tiêu trúng nhặt dao. Giờ nó chỉ cho hai điểm khi dùng chiêu trúng.
 • Katarina sẽ không còn quay lại thục hiện lệnh đánh đánh mục tiêu cũ sau khi đã E - Ám Sát, trừ khi họ vẫn đang trong tầm đánh của cô
 • Q - Đòn Quyết Định của Garen không còn bị hủy nếu mục tiêu dịch chuyển đi quá xa
 • Một điểm mù gần bức tường gần bùa đỏ ở mảng rừng dưới đã được giải quyết để giúp bẫy, trợ thủ hoặc tướng có thể bị nhìn thấy khi ở sông.
 • Tướng có kĩ năng trên đòn đánh giờ sẽ tăng chính xác số cộng dồn tích điện từ trang bị và Ngọc có nội tại - Tích Điện
 • Tướng có kĩ năng đánh đôi giờ sẽ tăng đúng số cộng dồn Nội Tại - Tích Điện mà lẽ ra họ phải nhận được trong hai đòn đánh
 • Tướng đã chết không còn bị trụ nhắm vào nữa
 • Tướng bị bắn mù bởi Q - Phi Tiêu Độc của Teemo giờ sẽ không thể áp dụng chí mạng hoặc cường hóa sát thương đòn đánh lên đối thủ
 • Nội Tại - Hắc Ám Lan Tràn của Mordekaiser giờ sẽ gây sát thương lên đối thủ chỉ khi kĩ năng này đang được kích hoạt
 • Baron Nashor sẽ không gây sát thương hoặc cho tầm nhìn đối với các tướng không có tầm nhìn cơ bản của nó từ đầu
 • Phá hủy trụ với Sứ Giả Khe Nứt giờ sẽ cho tướng sở hữu nó đúng số lượng vàng ngay cả khi tướng đó di chuyển ra xa khỏi vị trí

Trang Phục & Đa Sắc Mới

Những trang phục mới sau đây sẽ ra mắt trong phiên bản này:

 

Những đa sắc mới sau đây sẽ ra mắt trong phiên bản này:Chuyên mục: Tin Game