game lien minh huyen thoai

Những thay đổi dự kiến đối với Ngọc Bổ Trợ trong phiên bản 4.5

Viết bởi minhminh55
Được đăng ngày 24 Tháng 3 2014

Hội đồng Liên Minh thông báo tới các bạn một chút thay đổi nhỏ trong hệ thống Ngọc Bổ Trợ.

bnn1

Trở lại với giai đoạn tiền mùa giải 2014, việc cân bằng lại Ngọc Bổ Trợ đã được đề cập đến nhưng chưa kịp hoàn thiện để thay đổi khi mùa giải 4 cập bến. Hiện nay chúng tôi vẫn đang có những thay đổi để làm cho hệ thống này trở nên thú vị và linh hoạt hơn cho người chơi. Ở bản cập nhật tiếp theo, một số thay đổi về Ngọc Bổ Trợ sẽ được công bố.

Để cân bằng Ngọc Bổ Trợ, chúng tôi đã có nhiều sửa đổi (nhưng hiện chỉ thông báo những thay đổi những ngọc ở bậc 3, dù vậy những ngọc ở các bậc thấp hơn sẽ vẫn được sửa lại chỉ số). Ngọc Vàng cộng Giáp và Ngọc Tím Hút Máu sẽ bị giảm đi một chút sức mạnh. Tất cả những ngọc còn lại trong lần thông báo này đều được tăng thêm một chút.

Ngọc Vàng

 

Ngọc Vàng bậc 3


Giáp

Với 1 Ngọc Vàng 1.41 Giáp 1.00 Giáp
Với 9 Ngọc Vàng 12.69 Giáp 9.00 Giáp
Bổ sung Mọi tướng được cộng thêm 4 giáp để cân bằng

Giáp theo cấp

Với 1 Ngọc Vàng 2.7 giáp ở cấp 18 3.0 giáp ở cấp 18
Với 9 Ngọc Vàng 24.3 giáp ở cấp 18 27.0 giáp ở cấp 18

Máu

Với 1 Ngọc Vàng 5.35 máu 8.0 máu
Với 9 Ngọc Vàng 48.15 máu 72.0 máu

Máu theo cấp

Với 1 Ngọc Vàng 19.44 máu ở cấp 18 24.00 máu ở cấp 18
Với 9 Ngọc Vàng 174.96 máu ở cấp 18 216.00 máu ở cấp 18

Hồi máu

Với 1 Ngọc Vàng 0.43 máu/5 giây 0.56 máu/5 giây
Với 9 Ngọc Vàng 3.87 máu/5 giây 5.00 máu/5 giây

Ngọc Xanh

 

Ngọc Xanh bậc 3


Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp

Với 1 Ngọc Xanh -1.11% thời gian hồi chiêu ở cấp 18 -1.67% thời gian hồi chiêu ở cấp 18
Với 9 Ngọc Xanh -9.99% thời gian hồi chiêu ở cấp 18 -15.00% thời gian hồi chiêu ở cấp 18

Kháng Phép theo cấp

Với 1 Ngọc Xanh 2.7 kháng phép ở cấp 18 3.0 kháng phép ở cấp 18
Với 9 Ngọc Xanh 24.3 kháng phép ở cấp 18 27 kháng phép ở cấp 18

Hồi năng lượng

Với 1 Ngọc Xanh 0.31 năng lượng/5 giây 0.33 năng lượng/5 giây
Với 9 Ngọc Xanh 2.79 năng lượng/5 giây 3.00 năng lượng/5 giây

Hồi năng lượng theo cấp

Với 1 Ngọc Xanh 0.99 năng lượng/5 giây ở cấp 18 1.20 năng lượng/5 giây ở cấp 18
Với 9 Ngọc Xanh 8.91 năng lượng/5 giây ở cấp 18 10.80 năng lượng/5 giây ở cấp 18

Ngọc Tím

 

Ngọc Tím bậc 3


Giảm thời gian hồi chiêu

Với 1 Ngọc Tím -1.67% thời gian hồi chiêu -2.50% thời gian hồi chiêu
Với 3 Ngọc Tím -5.01% thời gian hồi chiêu -7.50% thời gian hồi chiêu

Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp

Với 1 Ngọc Tím -2.5% thời gian hồi chiêu ở cấp 18 -5% thời gian hồi chiêu ở cấp 18
Với 3 Ngọc Tím -7.5% thời gian hồi chiêu ở cấp 18 -15% thời gian hồi chiêu ở cấp 18

Tốc độ đánh

Với 1 Ngọc Tím 3.4% Tốc độ đánh 4.5% Tốc độ đánh
Với 3 Ngọc Tím 10.2% Tốc độ đánh 13.50% Tốc độ đánh

Hút Máu

Với 1 Ngọc Tím 2% Hút Máu 1.5% Hút Máu
Với 3 Ngọc Tím 6% Hút Máu 4.5% Hút Máu
Bổ sung Điểm ở bảng bổ trợ Công, Nuốt Chửng, sẽ hồi lại 3 máu khi tiêu diệt lính (tăng lên từ 2 máu)

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những thay đổi ở Ngọc Bổ trợ và sẽ có sửa đổi khi cần thiết để phù hợp với nhịp độ trận đấu hiện nay, nhưng sẽ không có nhiều thay đổi đáng kể trong mùa giải 2014 này. Mong các bạn sẽ thưởng thức sự thú vị với những thay đổi mới tại mùa giải này!

Để lại bình luận của bạn tại đây.


Tìm kiếm bài liên quan: 
ngoc bo tro,

Chuyên mục: Tin Game