game lien minh huyen thoai

Tìm hiểu Lễ Hội Tuyết Rơi 2018!

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 19 Tháng 12 2018

Những nội dung mới trong Lễ Hội Tuyết Rơi đây nhé các bạn

Cùng ngồi lại và lắng nghe câu chuyện về bốn người anh hùng Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu, Yi Người Tuyết, Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu, Mundo Hoàng Tử Đóng Băng đánh lại Twitch Vua Xứ Tuyết để cứu lấy Lễ Hội Tuyết Rơi 2018.

Trang Phục, Đa Sắc & Gói Vật Phẩm

Ở phần này, chúng ta sẽ cùng lướt xem những nội dung mới trong Lễ Hội Tuyết Rơi 2018 nhé. 

Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu

 250 RP | Di Sản (sau Lễ Hội Tuyết Rơi 2019)

Neeko_WinterWonderSkin_full.jpg - 207.32 kb

Trang phục Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu có tất cả 8 Đa Sắc, trong đó Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói và Lục Bảo không mở bán.

Neeko_WinterWonder_Amethyst.png - 50.5 kb Neeko_WinterWonder_Catseye.png - 51.54 kb Neeko_WinterWonder_Obsidian.png - 61.77 kb
Tử Tinh
20 RP
Mắt Mèo
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Neeko_WinterWonder_Peridot.png - 51.89 kb Neeko_WinterWonder_Rainbow.png - 51.42 kb Neeko_WinterWonder_Rose_Quartz.png - 51.1 kb
Lục Bảo
(Không mở bán)
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
20 RP
Neeko_WinterWonder_Ruby.png - 51.92 kb Neeko_WinterWonder_Turquoise.png - 51.28 kb  
Hồng Ngọc
(Chỉ có trong gói)
Lam Ngọc
20 RP
 

 

Yi Người Tuyết

 396 RP | Di Sản (sau Lễ Hội Tuyết Rơi 2019)

Master_Yi_SnowManYiSkin_full.jpg - 189.16 kb

Trang phục Yi Người Tuyết có tất cả 5 Đa Sắc.

Master_Yi_SnowManYi_Amethyst.png - 29.5 kb Master_Yi_SnowManYi_Obsidian.png - 28.04 kb Master_Yi_SnowManYi_Pearl.png - 28.93 kb
Tử Tinh
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Trân Châu
20 RP
Master_Yi_SnowManYi_Rose_Quartz.png - 29.35 kb Master_Yi_SnowManYi_Ruby.png - 29.33 kb
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
20 RP
 Biểu tương + Khung Yi Người Tuyết
99 RP

 

Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu

 290 RP | Di Sản (sau Lễ Hội Tuyết Rơi 2019)

Soraka_WinterWonderSkin_full.jpg - 180.29 kb

Trang phục Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu có tất cả 5 Đa Sắc, trong đó Hồng Ngọc và Trân Châu sẽ chỉ có trong gói.

Soraka_WinterWonder_Amethyst.png - 92 kb Soraka_WinterWonder_Obsidian.png - 86.33 kb Soraka_WinterWonder_Pearl.png - 92.19 kb
Tử Tinh
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Trân Châu
(Chỉ có trong gói)
Soraka_WinterWonder_Rose_Quartz.png - 89.17 kb Soraka_WinterWonder_Ruby.png - 90.3 kb  
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
(Chỉ có trong gói)
 

 

Mundo Hoàng Tử Đóng Băng

 290 RP | Di Sản (sau Lễ Hội Tuyết Rơi 2019)

Dr._Mundo_FrozenPrinceMundoSkin_full.jpg - 160.19 kb

Trang phục Mundo Hoàng Tử Đóng Băng có tất cả 5 Đa Sắc, trong đó Hồng Ngọc và Trân Châu sẽ chỉ có trong gói.

Dr._Mundo_FrozenPrinceMundo_Aquamarine.png - 74.35 kb Dr._Mundo_FrozenPrinceMundo_Obsidian.png - 71.32 kb Dr._Mundo_FrozenPrinceMundo_Pearl.png - 72.66 kb
Lam Tinh
20 RP
Nham Tinh
20 RP
Trân Châu
(Chỉ có trong gói)
Dr._Mundo_FrozenPrinceMundo_Rose_Quartz.png - 74.14 kb Dr._Mundo_FrozenPrinceMundo_Ruby.png - 67.7 kb  
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
(Chỉ có trong gói)
 

 

Twitch Vua Xứ Tuyết

 310 RP | Di Sản (sau Lễ Hội Tuyết Rơi 2019)

Twitch_IceKingSkin_full.jpg - 171.62 kb

Trang phục Twitch Vua Xứ Tuyết có tất cả 5 Đa Sắc, trong đó Hồng Ngọc sẽ chỉ có trong gói.

Twitch_IceKing_Obsidian.png - 51.29 kb Twitch_IceKing_Rainbow.png - 53.17 kb Twitch_IceKing_Rose_Quartz.png - 53.44 kb
Nham Tinh
20 RP
Cầu Vồng
20 RP
Hồng Tinh
20 RP
Twitch_IceKing_Ruby.png - 53.33 kb Twitch_IceKing_Tanzanite.png - 50.9 kb  
Hồng Ngọc
(Chỉ có trong gói)
Tử Thạch
20 RP
 

Sẽ có 1 mẫu mắt được mở bán:

Unassuming_Snowman_Ward.png - 8.37 kb

Mẫu mắt Người Tuyết Khiêm Tốn
65 RP

Và rất nhiều gói vật phẩm của những trang phục phía trên, kèm những Đa Sắc đặc biệt. Chi tiết:

Gói Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu (07/12 - 09/01)
neeko mua dong ky dieu bundles.jpg - 64.74 kb Trang phục Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu 463 RP
Biểu tượng + Khung tải trận đặc biệt
Mẫu mắt Người Tuyết Khiêm Tốn
Tướng Neeko

 

Gói Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu (07/12 - 09/01)
soraka mua dong ky dieu bundles.jpg - 66.98 kb Trang phục Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu 483 RP
Biểu tượng + Khung tải trận đặc biệt
5 trang phục Đa Sắc
(Bao gồm Hồng Ngọc và Trân Châu)
Mẫu mắt Người Tuyết Khiêm Tốn
Tướng Soraka

 

Gói Mundo Hoàng Tử Đóng Băng (07/12 - 09/01)
mundo hoang tu dong bang bundles.jpg - 62.97 kb Trang phục Mundo Hoàng Tử Đóng Băng 520 RP
Biểu tượng + Khung tải trận đặc biệt
5 trang phục Đa Sắc
(Bao gồm Hồng Ngọc và Trân Châu)
Mẫu mắt Người Tuyết Khiêm Tốn
Tướng Dr. Mundo

 

Gói Twitch Vua Xứ Tuyết (07/12 - 09/01)
twitch vua xu tuyet bundles.jpg - 67.84 kb Trang phục Twitch Vua Xứ Tuyết 530 RP
Biểu tượng + Khung tải trận đặc biệt
5 trang phục Đa Sắc
(Bao gồm Hồng Ngọc)
Mẫu mắt Người Tuyết Khiêm Tốn
Tướng Twitch

Và không thể thiếu gói tổng hợp, bao gồm tất cả trang phục tại mùa Lễ Hội Tuyết Rơi 2018 lần này:

Gói Mùa Đông Kỳ Diệu 2018 (07/12 - 09/01)
Trang phục Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu
*kèm tướng
1269 RP
Trang phục Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu
*kèm tướng

Trang phục Mundo Hoàng Tử Đóng Băng
*kèm tướng

Trang phục Twitch Vua Xứ Tuyết
*kèm tướng


Trong Lễ Hội Tuyết Rơi lần này, sẽ có 2 loại báu vật chính mà bạn có thể mua được, đó chính là Hộp Tuyết Rơi, và vật phẩm siêu hấp dẫn - Vé Lễ Hội Tuyết Rơi.

Vé Lễ Hội Tuyết Rơi 2018
270 RP
Mở bán đến hết ngày 9/1/2019

Cũng giống như Vé Chung Kết 2018, khi mua Vé Lễ Hội Tuyết Rơi, bạn sẽ ngay lập tức nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn để sử dụng cho đợt lễ hội lần này.

Biểu tượng Hoa Tuyết 150 Kỉ Vật Tuyết Rơi 1 Hộp Tuyết Rơi

Ngoài ra, bạn sẽ mở khóa:

 • Trận Thắng Đầu phiên bản Lễ Hội Tuyết Rơi 2018
 • Nhận thêm Kỉ Vật Tuyết Rơi với mỗi trận đấu PvP. Chi tiết lượng Kỉ Vật nhận được:
Summoner Rift ARAM / Đột Kích Nhà Chính
Thắng Thua Thắng Thua
10 Kỉ Vật Tuyết Rơi 5 Kỉ Vật Tuyết Rơi 6 Kỉ Vật Tuyết Rơi 3 Kỉ Vật Tuyết Rơi

Bên cạnh Vé Lễ Hội Tuyết Rơi, cũng có một vật phẩm khác hấp dẫn không kém đó chính là Hộp Tuyết Rơi.

HỘP TUYẾT RƠI 2018 + 40 KỈ VẬT TUYẾT RƠI
120 RP
bundle 1 hop tuyet roi.jpg - 41.36 kb

Bao gồm:

 • Ba mảnh trang phục chắc chắn từ 120 RP trở lên
 • Có 8% cơ hội rơi ra Tất Giáng Sinh - trong đó chứa một trang phục 180 RP (có thể mở ra trang phục đã sở hữu), mẫu mắt, biểu cảm, và biểu tượng.
 • Tăng 1.5 tỉ lệ rơi Đá Quý và trang phục Thần Thoại

 

GÓI MÙA ĐÔNG KÌ DIỆU
880 RP (mua một lần duy nhất)

bundle 5 hop tuyet roi.jpg - 42.21 kb

Bao gồm:

 • Chắc chăn 1 Đá Quý
 • 5 Hộp Tuyết Rơi
 • Biểu tượng Hungwy
 • 250 Kỉ Vật Tuyết Rơi

 

GÓI 10 + 1 HỘP TUYẾT RƠI
1200 RP
bundle 10 hop tuyet roi.jpg - 45.22 kb

Bao gồm:

 • 11 Hộp Tuyết Rơi
 • Chắc chắn 1 Tất Giáng Sinh
 • 400 Kỉ Vật Tuyết Rơi

Cửa Hàng Sự Kiện

Có rất nhiều các vật phẩm mà bạn có thể đổi bằng Kỉ Vật. Hãy cùng xem chúng là gì nhé!

Về cơ bản, sẽ có 2 loại Kỉ Vật chính trong Lễ Hội Tuyết Rơi 2018 lần này. Đó chính là:

Dùng để chế tạo biểu tượng Tuyết Rơi, khung tải trận đặc biệt, đa sắc Hoàng Kim Tuyết Rơi, biểu cảm, Rương Tuyệt Phẩm, mẫu mắt Người Tuyết Hoàng Kim, và K/DA Akali Hàng Hiệu. Hãy nhớ rằng, bạn phải có trang phục tương ứng mới có thể mở khóa Đa Sắc Hoàng Kim và khung tải trận đặc biệt đó nha.
Kỉ Vật Tuyết Rơi
Dùng để chế tạo hiệu ứng biến về Đột Kích Nhà Chính, hiệu ứng kết liễu, và chú poro dễ thương sẽ xuất hiện cùng bạn trong ARAM cũng như Đột Kích Nhà Chính.
Kỉ Vật nhà Chính

Các vật phẩm dùng Kỉ Vật Tuyết Rơi để đổi:

ki vat tuyet roi - 0.jpg - 165.52 kb

ki vat tuyet roi - 1.jpg - 203.29 kb

ki vat tuyet roi - 2.jpg - 176.3 kb

ki vat tuyet roi - 3.jpg - 126.84 kb

Các vật phẩm dùng Kỉ Vật Nhà Chính để đổi:

 

Lưu ý:  Đến hết ngày 9/1/2019, tất cả cả trang phục Lễ Hội Tuyết Rơi 2018 sẽ trở thành Di Sản và ngừng bán trong cửa hàng. Các trang phục này cũng đã có thể mỡ được từ chế tạo Hextech.

Tham gia Lễ Hội Tuyết Rơi 2018 ngay nào các bạn!Chuyên mục: Tin Game