game lien minh huyen thoai

Tìm hiểu sự kiện: Phi Đội Không Gian

Viết bởi LR
Được đăng ngày 13 Tháng 9 2018

Vũ trụ thật là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.

LearnMore_Optimized.jpg - 404.57 kb

Từ 13/09/2018, một trong những sự kiện lớn nhất (và chắc chắn là bất ngờ nhất) trong năm của Liên Minh Huyền Thoại sẽ chính thức bắt đầu.

TRANG PHỤC

Kayn_Odyssey.jpg - 901.94 kb

Kayn Hung Thần Không Gian - 599 RP

Yasuo_Odyssey.jpg - 1.06 MB

Yasuo Kiếm Khách Không Gian - 396 RP

Jinx_Odyssey.jpg - 815.3 kb

Jinx Siêu Quậy Không Gian - 396 RP

Jinx_Odyssey.jpg - 815.3 kb

Malphite Hộ Pháp Không Gian - 396 RP

Jinx_Odyssey.jpg - 815.3 kb

Sona Tiên Tri Không Gian - 369 RP

Jinx_Odyssey.jpg - 815.3 kb

Ziggs Kĩ Sư Không Gian - 369 RP
Mở bán đến 13:59 25/09/2018
Có thể kiếm Mảnh Trang phục Ziggs Kĩ Sư Không Gian thông qua nhiệm vụ

BIỂU TƯỢNG + KHUNG


Khung tải trận cho một trang phục chỉ hiển thị nếu bạn sở hữu trang phục đó.

6929_1.jpg - 260.73 kb

Trừ Kayn Hung Thần Không Gian và Ziggs Kĩ Sư Không Gian, biểu tượng + khung của các trang phục còn lại có thể đổi bằng Kỉ vật Không Gian.

Có thể kiếm biểu tượng + khung của Ziggs Kĩ Sư Không Gian thông qua nhiệm vụ.

Các biểu tượng được mở bán khác:

6929_2.jpg - 142.93 kb

Các biểu tượng có thể kiếm được nhờ chế tạo hoặc nhiệm vụ khác:

6929_3.jpg - 268.96 kb

MẪU MẮT

6929_4.jpg - 158.98 kb

BIỂU CẢM

6929_5.jpg - 92.66 kb

Úi Dà! | Quá Tuyệt | Blep | Ngạc Nhiên Chưa?

Các biểu cảm này chỉ có thể kiếm được trong sự kiện Tỷ Phú Không Gian.

6929_6.jpg - 116.01 kb

Phi Đội Không Gian - Tân Binh | Phi Đội Không Gian - Kỳ Cựu

Các biểu cảm này có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ.

ĐA SẮC


20 RP mỗi màu

Đa sắc Hồng Ngọc chỉ bán trong gói

Gói đa sắc không có biểu tượng + khung vẫn mở bán sau khi sự kiện kết thúc

Gói đa sắc Ziggs Kĩ Sư Không Gian mở bán đến 13:59 25/09/2018

chromas-jinx.png - 256.16 kb

chromas-jinx.png - 256.16 kb

chromas-jinx.png - 256.16 kb

chromas-jinx.png - 256.16 kb

'

chromas-jinx.png - 256.16 kb

GÓI VẬT PHẨM


Các gói vật phẩm sẽ mở bán đến 13:59 25/09/2018.

bd-kayn.jpg - 327.35 kb

Gói Kayn Hung Thần Không Gian - Bản Thiên Hà - 700 RP (749 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Kayn Hung Thần Không Gian, Biểu tượng Rhaast Thoát Trói Buộc và Biểu tượng Kayn Thăng Hoa

bd-jinx-plus.jpg - 327.35 kb

Gói Jinx Siêu Quậy Không Gian + Bản Thiên Hà + - 583 RP (632 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Jinx Siêu Quậy Không Gian, và toàn bộ Đa Sắc

bd-jinx.jpg - 327.35 kb

Gói Jinx Siêu Quậy Không Gian - Bản Thiên Hà - 495 RP (544 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Jinx Siêu Quậy Không Gian

bd-yasuo-plus.jpg - 327.35 kb

Gói Yasuo Kiếm Khách Không Gian - Bản Thiên Hà + - 615 RP (664 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Yasuo Kiếm Khách Không Gian, và toàn bộ Đa Sắc

bd-yasuo.jpg - 327.35 kb

Gói Yasuo Kiếm Khách Không Gian - Bản Thiên Hà - 495 RP (544 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Yasuo Kiếm Khách Không Gian

bd-malphite-plus.jpg - 327.35 kb

Gói Malphite Hộ Pháp Không Gian + Bản Thiên Hà + - 583 RP (622 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Malphite Hộ Pháp Không Gian, và toàn bộ Đa Sắc

bd-malphite.jpg - 327.35 kb

Gói Malphite Hộ Pháp Không Gian - Bản Thiên Hà - 468 RP (507 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Malphite Hộ Pháp Không Gian

bd-sona-plus.jpg - 327.35 kb

Gói Sona Tiên Tri Không Gian + Bản Thiên Hà + - 556 RP (595 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Sona Tiên Tri Không Gian, và toàn bộ Đa Sắc

bd-sona.jpg - 327.35 kb

Gói Sona Tiên Tri Không Gian - Bản Thiên Hà - 468 RP (507 RP cả tướng)
Đi kèm Biểu tượng + Khung Sona Tiên Tri Không Gian

bd-ziggs.jpg - 249.56 kb 

Gói Đa Sắc Ziggs Kĩ Sư Không Gian - 407 RP (506 RP cả tướng)
Đi kèm toàn bộ Đa Sắc

BÁU VẬT & CHẾ TẠO

loot-token.png - 1.89 MB

KỈ VẬT KHÔNG GIAN
Kiếm được thông qua nhiệm vụ

loot-orb.png - 1.97 MB

VIÊN KHÔNG GIAN
50 RP | Kỉ vật Không Gian

Chắc chắn ra 1 Mảnh Trang phục ngẫu nhiên

Có thể ra Ngọc Không Gian (5%), Đá Quý (tăng 1.5 lần tỉ lệ rơi) và Trang phục Thần Thoại (tăng lần 1.5 tỉ lệ rơi)

loot-gem.png - 1.54 MB

NGỌC KHÔNG GIAN
Rơi ngẫu nhiên từ Viên Không Gian hoặc mua trong gói

Dùng để đổi một trong các báu vật sau:

  • Túi Nguyên Đán: năm Mảnh Trang phục thuộc năm bậc khác nhau
  • Túi Quyết Đấu: năm Mảnh Trang phục của các tướng thuộc cùng một phe phái
  • Túi Cua: sáu Mảnh Trang phục thuộc sáu vai trò khác nhau (sát thủ, đấu sĩ, pháp sư, xạ thủ, hỗ trợ, và đỡ đòn)
  • Túi Tướng: toàn bộ Mảnh Trang phục của một tướng ngẫu nhiên (không tính Thần Thoại và Giới Hạn)
  • Túi Gà Rán: toàn bộ Mảnh Trang phục của một dòng trang phục

BẢNG QUY ĐỔI KỈ VẬT KHÔNG GIAN

Vật phẩm Số Kỉ vật
Biểu tượng + Khung Jinx Siêu Quậy Không Gian 80
Biểu tượng + Khung Yasuo Kiếm Khách Không Gian 80
Biểu tượng + Khung Malphite Hộ Pháp Không Gian 80
Biểu tượng + Khung Sona Tiên Tri Không Gian 80
Biểu tượng Bọ Sinh Lực 50
Biểu tượng Bọ Năng Lượng 50
Viên Không Gian 50
Rương Tuyệt Phẩm 40
Rương Hextech 25
Chìa Khóa Hextech 25
Mảnh Chìa Khóa Hextech 10
10 Tinh Hoa Lam 1

NHIỆM VỤ


Kéo dài đến 13:59 09/10/2018.

NHIỆM VỤ TIÊU CHUẨN

Chỉ tính các trận ghép đội, trừ Thám Hiểm: Hành Trình Bất Tận

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng
Chào Mừng Lên Tàu Thắng 3 trận
-VÀ-
Cắm Mắt Kiểm Soát trong 5 trận
10 Kỉ vật Không Gian
Chiu Chiu Chiu Đội của bạn tiêu diệt 2000 lính và quái
-HOẶC-
Đội của bạn tiêu diệt 2 Baron Nashor
5 Kỉ vật Không Gian
Bảo Vệ Phi Đội Hồi 10 000 máu 5 Kỉ vật Không Gian
Săn Lùng Tiền Thưởng Đội của bạn tiêu diệt 2 Rồng
-VÀ-
Có 15 hạ gục
5 Kỉ vật Không Gian
Phối Hợp Đỉnh Cao Có 75 hỗ trợ
-VÀ-
Đội của bạn phá 25 trụ
5 Kỉ vật Không Gian
Giờ Bạn Đã Sẵn Sàng Thắng 1 trận PvP Summoner's Rift trong thời gian dưới 30 phút
-HOẶC-
Thắng 4 trận
1000 Tinh Hoa Lam
10 Kỉ vật Không Gian

NHIỆM VỤ THÁM HIỂM

Chỉ tính chế độ Thám Hiểm: Hành Trình Bất Tận

Nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng
Đáp Lời Kêu Gọi Chơi Thám Hiểm: Hành Trình Bất Tận

Biểu tượng Phi Đội Không Gian
Ô Nâng Cấp

Dọn Dẹp Không Gian Đội của bạn tiêu diệt 400 quái Ô Nâng Cấp
Hoàn Tất Công Việc Đánh bại Kayn 2 lần Ô Nâng Cấp
Làm Thật Chăm Chỉ Hồi 100 000 máu
-VÀ-
Gây 1 000 000 sát thương
Ô Nâng Cấp
Nâng Cấp Hệ Thống Phá đảo độ khó Tập Sự trở lên Ô Nâng Cấp
Quét Sạch Không Gian Đội của bạn tiêu diệt 800 quái 10 Kỉ vật Không Gian
Ô Nâng Cấp
Đẩy Lùi Phá đảo độ khó Cơ Bản trở lên 10 Kỉ vật Không Gian 
Nuôi Người Máy Nào Phá đảo độ khó Tập Sự trở lên 5 Kỉ vật Không Gian
500 Tinh Hoa Lam
Tìm Nguồn Năng Lượng Phá đảo độ khó Đội Viên trở lên

5 Kỉ vật Không Gian
Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên

Phi Đội Phá đảo độ khó bất kỳ với các nhân vật sau:
Jinx -VÀ- Malphite -VÀ- Yasuo
10 Kỉ vật Không Gian
Tập Sự

Phá đảo độ khó bất kỳ với các nhân vật sau:
Sona -VÀ- Ziggs

10 Kỉ vật Không Gian
Ta Là Đội Trưởng Phá đảo độ khó bất kỳ với 1 đội 5 Yasuo 1000 Tinh Hoa Lam 
Cú Đấm Bất Tận Phá đảo độ khó bất kỳ với Malphite lên Gươm Vua Vô Danh -VÀ- Cuồng Đao Guinsoo 1000 Tinh Hoa Lam
Tìm Kiếm & Hủy Diệt Phá đảo độ khó Đội Trưởng trở lên  Biểu cảm Phi Đội Không Gian - Tân Binh
10 Kỉ vật Không Gian
Độ Khó Tối Thượng Phá đảo độ khó Cơ Trưởng Biểu tượng Thằn Lằn Không Gian

Sự Kết Hợp Hoàn Hảo (KHÓ)

Hoàn thành độ khó Cơ Trưởng với cả 5 người cùng chơi một tướng

Biểu Cảm Kỳ Bí
Hội Pháp Sư Không Gian (KHÓ)

Hoàn thành độ khó Cơ Trưởng với cả 5 người chơi Ziggs hoặc Sona

Viên Không Gian
Đội Kỳ Cựu Sao Mai (KHÓ)

Hoàn thành độ khó Cơ Trưởng với một đội không có Sona hoặc Ziggs, và chỉ có 1 Jinx

Biểu cảm Phi Đội Không Gian - Kỳ Cựu
Biểu tượng Phi Đội Không Gian - Tân Binh
Huyền Thoại Hành Tinh (KHÓ)

Hoàn thành độ khó Cơ Trưởng với mỗi thành viên trang bị 4 Nâng Cấp trở xuống

Mảnh Trang phục Ziggs Kĩ Sư Không Gian
Biểu tượng Ziggs Kĩ Sư Không Gian
Huyền Thoại Thiên Hà (RẤT KHÓ)

Hoàn thành độ khó Cơ Trưởng với mỗi thành viên trang bị 3 Nâng Cấp trở xuống

Mẫu mắt Thằn Lằn Hoàng Kim
Huyền Thoại Vũ Trụ (CẠN LỜI)

Hoàn thành độ khó Cơ Trưởng với mỗi thành viên trang bị 2 Nâng Cấp trở xuống

Ngọc Không Gian
Biểu tượng Thiên Đỉnh Không Gian

CHÚC MAY MẮN VÀ CHÀO MỪNG LÊN TÀU!Chuyên mục: Tin Game