KHI KHÔNG TUẦN TRA

Thời gian là một cách để chạy trốn. Trốn khỏi cuộc sống nhàm chán. Trốn khỏi những giới hạn của thời đại.

Trốn khỏi luật pháp.

Nhắc đến chuyện chạy trốn pháp luật, cô không có thời gian cho chuyện đó.

CAITLYN
VŨ KHÍ
TỐI THƯỢNG

310 RP

Viên tuần cảnh thời gian huyền thoại, dù vào lúc nào cũng làm kẻ khác run sợ. Thời gian là điều bí ẩn mong manh được cô bảo vệ, và những ai dám phá vỡ ranh giới của nó chắc chắn sẽ phải đối mặt với họng súng của cô.

MỘT NGUYÊN TẮC ĐƠN GIẢN

NÂNG CẤP: EZREAL VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

Kẻ trốn chạy khỏi những luật lệ của thời gian nay đã được nâng cấp ngoại hình.


  • Cập nhật âm thanh
  • Cập nhật hiệu ứng hình ảnh đánh thường
  • Cập nhật hiệu ứng hình ảnh kĩ năng
  • Cập nhật chi tiết hình ảnh cho cả 4 dạng
  • Hiệu ứng Biến Về mới
  • Hiệu ứng Vệ Quân mới

Sở hữu trang phục này sẽ mở khóa những biểu tượng dưới đây
*Các biểu tượng sẽ được trao trong vòng 7 ngày

BIỂU TƯỢNG CỔNG THỜI GIAN
BIỂU TƯỢNG EZREAL VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

BIỂU TƯỢNG & MẪU MẮT

MẪU MẮT VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

65 RP

BIỂU TƯỢNG CAITLYN VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

10 RP

BIỂU TƯỢNG VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

10 RP

1500 IP (đến hết ngày 29/5)

GÓI CAITLYN VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

344 RP
393 RP nếu chưa có tướng
26/5 - 31/5

CAITLYN VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG
MẪU MẮT VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG
BIỂU TƯỢNG CAITLYN VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG

BIỂU TƯỢNG VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG