Từ thưở sơ khai, Vì Sao Đầu Tiên ban ánh sáng tạo nên vũ trụ. Những thế giới mới được sinh ra—cùng với chúng, là các chiến binh mang trong mình sức mạnh của Vì Sao Đầu Tiên. Những người bảo vệ này là các siêu tân tinh tỏa sáng rực rỡ, số phận đã định họ sẽ tan biến cũng dữ dội như khi họ cháy lên.

Họ là Vệ Binh Tinh Tú.

Tìm Vệ Binh Tinh Tú ẩn trong bạn

Sắp ra mắt

Close
Close