game lien minh huyen thoai

Danh sách xoay tua tướng từ 25/12 đến 1/1/2019

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 25 Tháng 12 2018

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 25/12 đến 1/1/2019

xoay tua min ph tun t 11-12 n 18-12.jpg - 167.77 kb

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 25/12, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Camille - BÓNG THÉP
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Gragas - GÃ BỢM RƯỢU
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Graves - KẺ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Heimerdinger - NHÀ PHÁT MINH LỖI LẠC
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Illaoi - NỮ TU THỦY THẦN
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
LeBlanc - KẺ LỪA ĐẢO
Tấn Công
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Nami - NÀNG TIÊN CÁ
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Neeko - HÓA HÌNH SƯ HAM HỌC
Tấn Công
 
Phòng Thủ
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Rakan - ANH CHÀNG QUYẾN RŨ
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
 
Rek'Sai - NẤM MỒ HƯ KHÔNG
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
 
Teemo - TRINH SÁT NHANH NHẸN
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Xayah - CÔ NÀNG NỔI LOẠN
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Yorick - KẺ DẪN DẮT LINH HỒN
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Ziggs - CHUYÊN GIA CHẤT NỔ
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng