game lien minh huyen thoai

Danh sách xoay tua tướng từ 8/1 đến 15/1

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 08 Tháng 1 2019

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 8/1 đến 15/1

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 8/1, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Darius - ĐẠI TƯỚNG NOXUS
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Draven - ĐAO PHỦ KIÊU HÙNG
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Fiddlesticks - SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Gangplank - HIỂM HỌA VÙNG SALTWATER
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
 
Janna - CƠN THỊNH NỘ CỦA BÃO TỐ
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Kassadin - LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Kog'Maw - MIỆNG CỦA VỰC THẲM
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Nunu & Willump - CẬU BÉ & NGƯỜI TUYẾT
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Orianna - QUÝ CÔ DÂY CÓT
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Rammus - TÊ TÊ GAI
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Renekton - ĐỒ TỂ SA MẠC
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Shen - MẮT HOÀNG HÔN
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
 
Sona - ĐẠI CẦM NỮ
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Thresh - CAI NGỤC XIỀNG XÍCH
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng