game lien minh huyen thoai

Danh sách xoay tua tướng từ 22/1 đến 29/1

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 22 Tháng 1 2019

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 22/1 đến 29/1

22-1.jpg - 179.86 kb

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 22/1, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Amumu - the Sad Mummy
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Ashe - the Frost Archer
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Blitzcrank - the Great Steam Golem
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Jinx - the Loose Cannon
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Kayn - the Shadow Reaper
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Leona - the Radiant Dawn
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Olaf - the Berserker
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Poppy - Keeper of the Hammer
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Quinn - Demacia's Wings
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Sejuani - Fury of the North
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Shyvana - the Half-Dragon
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Twisted Fate - the Card Master
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Vladimir - the Crimson Reaper
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Yasuo - the Unforgiven
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng