game lien minh huyen thoai

Tướng miễn phí từ 13/11 đến 20/11: Yasuo, Kayn, Twisted Fate và nhiều tướng khác!

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 13 Tháng 11 2018

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 13/11 đến 20/11

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 13/11, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Annie -

Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Brand -

Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Braum -

Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Draven -

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Dr. Mundo -

Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Fiddlesticks -

Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Katarina -

Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Kayn -

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Maokai -

Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Sejuani -

Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Shyvana -

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Twisted Fate -

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Urgot -

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Xạ Thủ
 
Yasuo -

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng