game lien minh huyen thoai

Tướng miễn phí từ 20/11 đến 27/11: Ashe, Ekko, Irelia và nhiều tướng khác!

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 20 Tháng 11 2018

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 20/11 đến 27/11

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 20/11, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Ashe

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Blitzcrank

Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Ekko

Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Evelynn

Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Fiora

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Hecarim

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Irelia

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Janna

Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Karthus

Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Miss Fortune

Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Ornn

Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Sion

Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Vladimir

Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng