game lien minh huyen thoai

Tướng miễn phí từ 23/10 đến 30/10: Talon, Xin Zhao, Syndra và nhiều tướng khác!

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 23 Tháng 10 2018

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 23/10 đến 30/10

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 23/10, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Lulu - the Fae Sorceress
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Nautilus - the Titan of the Depths
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Olaf - the Berserker
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Rakan - The Charmer
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
 
Shen - the Eye of Twilight
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
 
Skarner - the Crystal Vanguard
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Syndra - the Dark Sovereign
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Talon - the Blade's Shadow
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Teemo - the Swift Scout
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Varus - the Arrow of Retribution
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Warwick - the Uncaged Wrath of Zaun
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Xayah - the Rebel
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Xin Zhao - the Seneschal of Demacia
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Ziggs - the Hexplosives Expert
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng