game lien minh huyen thoai

Tướng miễn phí từ 30/10 đến 06/11: Sona, Vayne, Morgana và nhiều tướng khác!

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 30 Tháng 10 2018

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 30/10 đến 06/11

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 30/10, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Bard - the Wandering Caretaker
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Cassiopeia - the Serpent's Embrace
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Gangplank - the Saltwater Scourge
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
 
Illaoi - the Kraken Priestess
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Đỡ Đòn
 
Kassadin - the Void Walker
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Mordekaiser - the Iron Revenant
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
 
Morgana - Fallen Angel
Tấn Công
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 
Nunu & Willump - the Boy and His Yeti
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Quinn - Demacia's Wings
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Rammus - the Armordillo
Tấn Công
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đỡ Đòn
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Sona - Maven of the Strings
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Vayne - the Night Hunter
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Vi - the Piltover Enforcer
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Xerath - the Magus Ascendant
Tấn Công
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Thích Khách
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng