game lien minh huyen thoai

Danh sách xoay tua tướng từ 19/2 đến 26/2/2019

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 19 Tháng 2 2019

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 19/2 đến 26/2/2019

19-2-den-26-2.jpg - 174.48 kb

Xin chào các bạn!

Từ 10 giờ sáng ngày 19/2, các tướng dưới đây sẽ được mở trong danh sách xoay tua miễn phí mỗi tuần như sau:

Diana - Scorn of the Moon
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Elise - the Spider Queen
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Kha'Zix - the Voidreaver
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Malzahar - the Prophet of the Void
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Nidalee - the Bestial Huntress
Tấn Công
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Pantheon - the Artisan of War
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Rakan - The Charmer
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Hỗ Trợ
 
Rengar - the Pridestalker
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Thích Khách
Vai Trò Phụ Đấu Sĩ
 
Rumble - the Mechanized Menace
Tấn Công
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Tryndamere - the Barbarian King
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Đấu Sĩ
Vai Trò Phụ Thích Khách
 
Varus - the Arrow of Retribution
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
Vai Trò Phụ Pháp Sư
 
Veigar - the Tiny Master of Evil
Tấn Công
 
 
Phòng Thủ
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
 
Xayah - the Rebel
Tấn Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Xạ Thủ
 
Zoe - the Aspect of Twilight
Tấn Công
 
Phòng Thủ
 
 
 
 
 
 
 
Phép Thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
Độ Khó
 
 
 
 
 
Vai Trò Chính Pháp Sư
Vai Trò Phụ Hỗ Trợ
 


Chuyên mục: Xoay tua tướng