game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Tướng miễn phí từ 27/03 đến 03/04: Swain làm lại xuất hiện lần đầu trong xoay tua tướng!

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 27/03 đến 03/04

2018-03-27 04:00:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí từ 16/1 đến 23/1

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 16/1 đến 23/1

2018-01-16 03:00:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí từ 2/1 đến 9/1

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 2/1 đến 9/1

2018-01-02 03:00:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí từ 26/12/2017 đến 2/1/2018

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 26/12/2017 đến 2/1/2018

2017-12-26 03:00:00

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí từ 19/12 đến 26/12

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần từ 19/12 đến 26/12

2017-12-19 03:00:00